Nyheter

Byggnadsinventering i Köping

Nu påbörjas arbetet med att uppdatera Köpings kulturmiljöprogram. Arbetet sker i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Köpings kommun och Västmanlands läns museum. Med start

Läs mer »

Byggnadsinventering i Irsta

Nu fortsätter arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöunderlag för Västerås serviceorter. Med start den 11 april till och med maj/juni kommer en byggnadsinventering att pågå

Läs mer »

Byggnadsinventering i Dingtuna

Nu fortsätter arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöunderlag för Västerås serviceorter. Med start den 16 mars till och med juni kommer en byggnadsinventering att pågå

Läs mer »
Framsidan av en tegelbyggnad med en rad fönster. Framför huset står sex stycken flaggor i tre olika färger, lila, gul och röd. På flaggorna står det Karlsgatan 2, Länsmuseet och Konstmuseet.

Sveriges Museers Vårmöte 2023

Välkommen till Västerås 25-27 april 2023! Värdorganisationerna är Västerås museer och Västmanlands läns museum. Temat för Vårmötet 2023 är: Museer i samhällets tjänst? – Konsten

Läs mer »

Cultural Heritage in Action

Vår bebyggelseantikvarie Julia Göransson har tillsammans med Alice Strömberg (en av ungdomarna i projektet Mitt slott ditt slott) blivit uttagen till Cultural Heritage in Action,

Läs mer »

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥