Utställningar

Bra utställningar är såna som väcker tankar och känslor och länsmuseets uppgift är att ta sig an brinnande frågor och vara opinionsskapande. Men minst lika viktigt är det för oss att ge perspektiv på sådant som är aktuellt för människor just nu. Här kan museet ge en historisk bakgrund och ibland förklara det som händer i samhället idag. Vi arbetar även utifrån ett mångfaldsperspektiv och riktar oss till olika målgrupper.

En uppgift för museets utställningsverksamhet är att berätta om vår historia på olika sätt precis som vi har gjort i våra fasta utställningar, även kallade basutställningar. Under den samlande rubriken När då var nu berättar vi om den västmanländska historien från stenåldern fram till millennieskiftet. Utställningarna ger en inblick i livet för de människor som levt i Västmanland under olika tider. Vi berättar bland annat om vardag och arbete och om järnets betydelse i länets historia.  

Här finns också tips om spännande historiska platser att besöka i länet. Genom utställningarna vill länsmuseet ge alla som bor i Västmanland idag, och de som besöker vårt län, en möjlighet att på ett lekfullt och interaktivt sätt lära känna och identifiera sig med tidigare generationers västmanlänningar.

En av våra unga besökare sjunger i Folkparken i vår utställning När då var nu - Modärna tider. Foto Lasse Fredriksson

Vi har också en basutställning som heter Människor och motorer – berättelsen om Mimer. Den handlar om det hus museet finns i, det vill säga Aseas gamla Mimerverkstad, om arbetet och tillverkningen i verkstaden och om arbetarkvarteren runtomkring. I utställningen finns en biograf där man bland annat kan se filmer ur vårt arkiv som handlar om arbete och fritid under 1900-talet.

Från utställningen Människor och motorer - berättelsen om Mimer. Foto Västmanlands läns museum.

Vi visar också flera tillfälliga utställningar, som står i museet under begränsad tid. Många av de utställningarna gör vi själva men vi visar också utställningar som andra har gjort, så kallade vandringsutställningar. Utställningarna kan vara i både mindre och större format och handla om väldigt olika saker.

Från utställningen Hållbara rum som visades 2020-2021. Foto Lasse Fredriksson

Upptäck mer

Utställningar

Genom våra fasta utställningar under den samlande rubriken När då var nu, berättar vi om den västmanländska historien från stenåldern fram till millennieskiftet. Vi visar också flera tillfälliga utställningar som står på museet under begränsad tid.

Upplev museet i 3D

Välkommen in och ta del av museets fem permanenta utställningar i en virtuell miljö! Utställningarna handlar om Västmanlands historia från stenålder till millennieskiftet och du kan vandra runt i dem med hjälp av piltangenter eller mus.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥